Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 41472Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimten: Vaststellen Anton Geesinkbrug en andere in Noord

 

Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Anton Geesinkbrug en andere in Noord

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 7 maart 2017

• Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 27 november 2016

• Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Noord van 14 februari 2017

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

• Anton Geesinkbrug (BAG-type kunstwerk)

• Frans Brandtbrug (BAG-typekunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Anton Geesinkbrug en andere in Noord

In de Banne Buiksloot zijn in een wijk de straten vernoemd naar winnaars van de

Olympische Spelen uit de vorige eeuw. Door een burger wordt voor 2 naamloze

bruggen een voorstel gedaan om deze te vernoemen naar de navolgende personen.

Anton Geesinkbrug (brug 2288): Anton Geesink won in 1964 Olympisch Goud in de Open Klasse van het judo.

Frans Brandtbrug (Brug 1776): De twee eerste Nederlanders die een gouden medaille wonnen, waren de roeiers Frans Brandt en Roelof Klein. In Parijs 1900 wonnen zij in de twee zonder stuurman categorie, waardoor ze voor Nederland Olympische geschiedenis schreven.

Bijlage

Situatietekening