Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2017, 40934Beschikkingen | aanvraagVerbouwen beddenhuis Oost t.b.v. studentenhuisvesting Koudekerkseweg 88 Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het verbouwen en het gebruik van het beddenhuis Oost ten behoeve van studentenhuisvesting op de locatie Koudekerkseweg 88 (ziekenhuis) in Vlissingen (09-03-2017)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.