Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2017, 40330Verordeningen1e wijziging Tarieventabel A behorende bij Legesverordening 2017

 

artikel

Tarieventabel A

2017

Verschil in t.o.v. 2016

 

Tarief wijziging rijbewijzen

 

 

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,95

€ 0,00

1.3.1.2

tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs

€ 56,50

€ 0,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

€ 0,00

1.3.3

Het verrichten van voorgeschreven administratief onderzoek i.v.m. de aanvraag van een rijbewijs, waarbij het oude document niet wordt overlegd bedraagt:

€ 25,00

€ 0,00

 

Redactionele wijzigingen

 

 

1.1.1.3

op andere dan de onder 1.1.1.2 genoemde dagen en tijdstippen, in de trouwzaal/huis der gemeente, in overleg met team burgerzaken

€ 545,00

Punctuatie 12 à 1.2

1.1.1.5

op elke ander door de gemeente toegestane locatie op andere dan de onder 1.1.1.4 genoemde dagen en tijdstippen, in overleg met team burgerzaken

€ 767,50

Benaming: Cluster à team

1.4.2.3

Tot het afsluiten van een abonnement op het (wekelijks) verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

€ 219,00

Tarief en tekst weggevallen

1.4.7.

Verstrekking op grond van artikel 3.5 en 3.6 van de Wet basisregistratie personen en bijlage 5 van het Besluit basisregistratie personen.

€ 7,50

Juiste benaming wet basisregistratie personen

1.9.2

Vervallen

 

Is geregeld in 1.4.2.1 (aanvraag bewijs van Nederlanderschap)

1.19.1.3

met een looptijd van minder dan 1 jaar

€ 42,50

Tarief weggevallen

1.19.2.2

met een geldigheidsduur van ten hoogste 4 aaneengesloten weken

€ 32,50

Tarief weggevallen

1.20.2.2.3

c.per pagina formaat A2

€ 6,50

Tarief weggevallen

1.20.2.2.5

per pagina op papier van A4-formaat

€ 1,00

Tarief weggevallen

1.20.2.2.7

g.cd-rom met één luchtfoto

€ 31,00

Tarief weggevallen

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het versturen van poststukken per poststuk

€ 1,00

Tarief weggevallen

2.3.11

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente Eemnes, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

Juiste naam gemeente

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, of niet ontvankelijk wordt verklaard:

100%

4 weken ipv 3 weken

8.5.2.3

Indien de in 8.5.1.2 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen, bedraagt de teruggaaf

50%

Verkeerde verwijzing. Was 8.5.1.2.2, moet zijn 8.5.1.2

 

van de op grond van dit onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Laren in zijn vergadering van 14 februari 2017, daartoe bevoegd op grond van het bepaalde in artikel 10 van de legesverordening 2017.

Burgemeester en wethouders van Laren,

G.Kolhorn E.J. Roest

secretaris burgemeester