Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2017, 36044Beschikkingen | aanvraag



Ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vredebestlaan 5 te Nieuwegein

Ontvangen op : 28-02-2017

Vredebestlaan 5, 3431CG Nieuwegein

Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Kenmerk: 637171

W ilt u een reactie geven?

De gemeente toetst de ingekomen aanvraag nog om te bepalen of zij de aangevraagde omgevingsvergunning verleent of weigert. U kunt al wel een reactie geven. Later in de procedure kan dat ook nog. U kunt in dit Gemeenteblad lezen wanneer de gemeente een besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunt u bezwaar of beroep aantekenen. In sommige gevallen krijgt u de mogelijkheid om voorafgaande aan het besluit een zienswijze te geven tegen een ontwerpbesluit. Ook dat kunt u dan lezen in dit Gemeenteblad.

Wilt u meer informatie?

Meer informatie over een ingediende aanvraag vraagt u voorafgaand aan uw bezoekop bij het Omgevingsloket. Het loket bevindt zich op de eerste etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ) en werkt alleen op afspraak. U kunt van 08.30 uur tot 17.00 uur via ons Klant Contact Centrum, tel. 14 030, een afspraak maken. Wij staan u direct te woord of nemen later contact met u op. Wij stimuleren u om uw verzoek aan ons te mailen via omgevingsloket@nieuwegein.nl. Vermeld in uw mailbericht ook uw telefoonnummer en geef duidelijk aan welke aanvraag u wilt inzien.