Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 34819Overige besluiten van algemene strekkingOnderwerp Naamgeving openbare ruimten: Vervangen situatietekening naar aanleiding van het besluit vaststellen Cecilia van Alphen - Jagtmanbrug in Noord

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 28 februari 2017

de situatietekening van de navolgende openbare ruimte hebben vervangen:

• Cecilia van Alphen -Jagtmanbrug (type kunstwerk in de basisregistraties adressen en gebouwen)(BAG)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vervangen situatietekening naar aanleiding van besluit

vaststellen Cecilia van Alphen - Jagtmanbrug in Noord

Een burger stelt voor om Cecilia van Alphen -Jagtman met een brug te vernoemen

gezien haar verdiensten in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haar echtgenoot was betrokken bij de CPN om illegale pamfletten en blaadjes te verspreiden. Nadat haar echtgenoot in april 1941 was opgepakt door de bezetters zette zij de werkzaamheden voort.

Op 31 januari 2017 heeft het college de Cecilia van Alphen -Jagtmanbrug vastgesteld.

Gebleken is dat de situatietekening zoals deze was bijgevoegd aan de voordracht, onjuist is. Met dit voorstel wordt de juiste tekening aan het besluit toegevoegd.

Bijlage

Situatietekening