Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 34819

Gepubliceerd op 3 maart 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Onderwerp Naamgeving openbare ruimten: Vervangen situatietekening naar aanleiding van het besluit vaststellen Cecilia van Alphen - Jagtmanbrug in Noord

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 28 februari 2017

de situatietekening van de navolgende openbare ruimte hebben vervangen:

• Cecilia van Alphen -Jagtmanbrug (type kunstwerk in de basisregistraties adressen en gebouwen)(BAG)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vervangen situatietekening naar aanleiding van besluit

vaststellen Cecilia van Alphen - Jagtmanbrug in Noord

Een burger stelt voor om Cecilia van Alphen -Jagtman met een brug te vernoemen

gezien haar verdiensten in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haar echtgenoot was betrokken bij de CPN om illegale pamfletten en blaadjes te verspreiden. Nadat haar echtgenoot in april 1941 was opgepakt door de bezetters zette zij de werkzaamheden voort.

Op 31 januari 2017 heeft het college de Cecilia van Alphen -Jagtmanbrug vastgesteld.

Gebleken is dat de situatietekening zoals deze was bijgevoegd aan de voordracht, onjuist is. Met dit voorstel wordt de juiste tekening aan het besluit toegevoegd.

Bijlage

Situatietekening

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl