Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Liesbeth den Uylbrug en andere in Zuid

 

Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Liesbeth den Uylbrug en andere in Zuid

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 28 februari 2017

• Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 27 november 2016

• Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Zuid. van 30 januari 2017

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

• Liesbeth den Uylbrug (BAG type kunstwerk)

• Isaac Israëlsbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Liesbeth den Uylbrug in Zuid

Door burgers zijn voorstellen ingediend voor het vaststellen van de Liesbeth den Uylbrug en de Isaac Israëlsbrug.

Liesbeth den Uylbrug activiste, publiciste en politica van de PvdA.

Isaac Israëlsbrug: was de zoon van Jozef Israëls. Isaac behoorde tot de groep van

Amsterdamse Impressionisten, samen met onder andere Willem Witsen, George Breitner, Floris Verster en Jan Toorop. Hij heeft veel Amsterdamse schilderijen gemaakt.

Bijlage

Situatietekening

Naar boven