Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2017, 32540Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning: Folkingestraat 63a en 65, 9711 JV Groningen – gedeeltelijk slopen van 63a en geheel slopen van 65 (10-02-2017, 201770350)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen de aanvraag kan nu nog geen beroep of bezwaar worden ingediend. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen mogelijk tegen aanvragen waarover een besluit is genomen.

Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), Harm Buiterplein 1, telefoon 14 050. Geopend op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak. Aanvragen waarover inmiddels een besluit is genomen, vindt u elders in de bekendmakingen onder het kopje ‘Verleende omgevingsvergunningen’.

Groningen, 1 maart 2017

Burgemeester en wethouders