Gemeenteblad van Almelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmeloGemeenteblad 2017, 32429Overige besluiten van algemene strekkingWijziging gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

 

kenmerk: BenW - 1605303

 

Burgemeester en Wethouders van Almelo:

 

Gelet op artikel 30 lid 3, artikel 32 lid 3 en artikel 24 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT):

 

besluiten:

 

 • 1.

  de raad voor te stellen:

  • toestemming te verlenen voor toetreding van de gemeente Twenterand tot de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) per 1 januari 2017;

  • toestemming te verlenen voor aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GBT, zoals opgenomen in de gewijzigde regeling met datum inwerkingtreding 1 januari 2017;

  • naar aanleiding van de voorgestelde 1ste wijziging van de begroting 2017 van het GBT geen zienswijze in te dienen;

 • 2.

  onder voorbehoud van ongewijzigd besluit door de raad volgens punt 1, in te stemmen met toetreding van de gemeente Twenterand en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GBT en geen zienswijze in te dienen voor de 1ste wijzing van de begroting 2017 van het GBT.

 

 

Almelo, 25 oktober 2016

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

De secretaris, De burgemeester