Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 28750Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Melding Besluit lozen buiten inrichtingen, Engelenburglaan 18 d te Brummen 

Status: melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Datum ontvangst: 1 februari 2017

Locatie: Engelenburglaan 18d te Brummen

Voor: het lozen van bronneringswater in de bodem

Zaakdossier: DOS-2017-015732

Inzien melding

De melding en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor de openingstijden van het gemeentehuis en voor het maken van een afspraak www.brummen.nl. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Brummen, 22 februari 2017

Burgemeester en wethouders van Brummen