Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 28727Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Sloopmelding, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning op de locatie Kampweg 26A in Brummen

Status: besluit

Datum verzonden: 17 februari 2017

Locatie: Kampweg 26A in Brummen

Voor: het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning

Registratienummer: SXO-2017-0149

Inzien melding

De melding en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor de openingstijden van het gemeentehuis en voor het maken van een afspraak www.brummen.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Brummen, 22 februari 2017

Burgemeester en wethouders van Brummen