Bekendmaking zevende wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het op 20 december 2016 heeft besloten tot de zevende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond. De gemeenteraad heeft op 26 januari 2017 de hiertoe vereiste toestemming verleend.

Deze zevende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond is nodig vanwege de toetreding van de gemeenten Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zandvoort tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond. De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling zal na instemming van alle deelnemende gemeenten, naar verwachting in maart/april 2017 door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en kort daarna in werking treden.

Een exemplaar van het besluit, inclusief de tekst van de regeling en het toestemmingsbesluit van de raad is met ingang van 17 februari 2017 voor een periode van zes weken in te zien in de publiekshal van de Raakspoort, Zijlvest 39 te Haarlem. De publiekshal is geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur en op de donderdagen van 9.00 uur tot 20.00 uur.

Daarnaast kunt u het besluit en de concept-gemeenschappelijke regeling raadplegen via de website http://www.haarlem.nl/bis.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken gerekend vanaf de dag van deze bekendmaking tegen het besluit van het college tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem.

Het bezwaarschrift dient te worden onderte kend en bevat tenminste:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

Naar boven