Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 25425Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Ontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften Coldenhovenseweg 17 te Eerbeek

Voor: het vastleggen van de gemelde geluidruimte in verband met zonebeheer

Locatie: Coldenhovenseweg 17 te Eerbeek

Zaakdossier: DOS-2017-010104

Activiteiten: Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.20, lid 1 en 4 Activiteitenbesluit milieubeheer

Gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 23 februari 2017, heeft u de gelegenheid uw zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking in te dienen bij het college van B&W.

De relevante stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor de openingstijden van het gemeentehuis en voor het maken van een afspraak www.brummen.nl. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl.

Publicatiedatum 22 februari 2017