Wijziging aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen

 

overwegende, dat het een eigenaar of houder van een hond verboden is om die hond te laten verblijven of te laten lopen binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond is aangelijnd, en dat het college gebieden kan aanwijzen als plaats waar de aanlijnplicht voor honden niet geldt en dat op deze wijze voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van derden.

 

Voorts overwegende dat het college wegen en plaatsen kan aanwijzen die gesloten zijn voor honden;

 

gelet op artikel 2.53 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009;

HEEFT BESLOTEN:

 

tot wijziging van het aanwijzingsbesluit loslopende honden en verboden voor honden, behorende bij artikel 2.53 APVG 2009.

 

I.

De onderstaande en op bijgevoegde tekeningen aangegeven gebieden aan te wijzen als locatie waar de aanlijnplicht niet van toepassing is:

1.3

Sprikkenburg, oostelijk van Dorkwerdersluis tot Paddepoelsterbrug

1.4

Jaagpad, ter hoogte van het sportcentrum

1.5

braakliggend terrein op de hoek Kleiwerd – Eekwerd

2.1

Vrydemalaan, langs zuidzijde Oosterhamrikkanaal

2.5

wandelpad achter bedrijven, van Eemsgolaan tot Hunsingolaan

2.6

wandelpad achter bedrijven oostkant Hunsingolaan tot aan Rozenburglaan en langs Hunsingolaan

3.3

vrijwel rondom Westpark ten oosten van de Johan van Zwedenlaan

3.4

grasveld in Westpark ten oosten van de Johan van Zwedenlaan

3.5

Het Roege Bos, ten oosten van De Held

3.6

grasveld in het Westpark, aan de westkant van de skivijver: tussen 1 oktober en 1 april op maandag tot en met vrijdag

4.3

grasveld ten westen van Van Aquinopad

4.6

oostkant Gravenburg, een wandelpad parallel met Noodweg tot aan groenstrook met elektriciteitsmasten, vanaf hoek Tillichstraat/Bernardusstraat, Eckhartstraat tot Aquinopad

4.7

Gravenburg, vanaf overgang Zijlvesterweg/Noodweg tot overgang Leegeweg/Noodweg

5.1

deel van Rodewolderdijk – doodlopend

5.4

wandelpad door park, van Jan Bulthuisstraat tot Minervalaan

5.6

zuidwestkant van recreatieplas Ruskenveen, noordzijde Johan Dijkstralaan: van 1 oktober tot 1 april op maandag tot en met vrijdag

5.9

grasveld, noordzijde Bangeweer

5.10

ten westen van Recreatieplas

5.11

ten oosten van de sportvelden, tussen De Verbetering en Johan van Zwedenlaan. Rondom waterpartij

5.12

noordoostkant van recreatieplas Ruskenveen van 1 oktober tot 1 april op maandag tot en met vrijdag

5.14

Reddingiuspark

6.6

wandelpad noordkant van vijver Wilgenlaan

6.8

Reitdijk

7.7

achter flats Goudlaan, van buurtcentrum tot Siersteenlaan

7.8

achter flat Goudlaan, ten zuiden van Siersteenlaan

7.9

groenstrook ten oosten van Radiumstraat

7.10

groenstrook tussen Aquamarijnpad en Leegeweg

8.1

oostzijde boterdiep, uitgezonderd de speelvelden

8.2

groenstrook ten noorden van Spakenpad, van Beijumerweg tot Oosterseweg

8.3

Spakenpad, van Oosterseweg tot Nijensteenheerd

8.4

oost en noordzijde van vijver, ter hoogte van Boelemaheerd

8.5

grasveld noordwestzijde van vijver, ten oosten van Ypemaheerd

8.6

oostzijde van het park, tussen Pedaalpad en Bentismaheerd

8.7

grasveld zuidwestzijde van het park, tussen Beijumerweg en Bentismaheerd

8.8

grasveld in park, ten oosten van Amkemaheerd, tussen Pedaalpad en Bunnemaheerd

8.9

grasveld oostzijde van vijver, tussen Kremersheerd en Amkemaheerd

8.10

groenstrook zuidzijde van water, van Dwarsdijkje tot Sibrandaheerd

8.11

groene (zuidelijke) randzones, van Dwarsdijkje tot Emmingaheerd; met uitzondering van de dam aan de Froukemaheerd in de richting van het natuurgebied

9.6

ten westen van Van Oldenbarneveltlaan, van Eikenlaan tot Almastraat

9.7

groenstrook ten westen van grasveld, van Plataanlaan tot bocht in Noorderspoorsingel

10.1

groenstrook tussen wandelpad en Beneluxweg N46, van Beijumerweg tot Heerdenpad

10.2

groenstrook ten oosten van Heerdenpad

10.3

Hunzedijk

12.6

groenstrook Noordzijde Westindischekade

13.2

groenstroken aan oostzijde van Langszij, van Kluiverboom tot 2de sportveld

13.3

groenstroken aan westzijde van Langszij, ten zuiden van sportvelden, langs wandelpad

13.4

groenstroken langs water, ten noorden en zuiden van Getij

13.5

groenstrook langs water, tussen Stadsweg en Vaargeul

13.6

verschillende groenstroken aan beide kanten van Bakboordswal

13.7

rondom vijver, tussen Meerpaal en Noorddijkerweg

13.8

rondom vijver, tussen Bakboordswal en Kluisgat

13.9

rondom vijver, tussen Bakboordswal en Sloep

13.10

verschillende groenstroken aan beide kanten van Roer

13.11

grasveld, ten noorden van Noorddijkerplein

13.12

verschillende groenstroken aan noordzijde van Stuurboordswal, van Lijzijde tot Loefzijde

13.13

verschillende groenstroken aan zuidoostzijde van Stuurboordswal, van Dwarsdijkje tot Bakboordswal

13.14

strand Zilvermeer van 1 oktober tot 1 april op maandag tot en met vrijdag

15.4

grasveld park Selwerd, zuidzijde

15.5

grasveld ter hoogte van Bottelroosstraat

15.6

westzijde spoorvijver

16.2

groenstrook, oostzijde Mutua Fidesstraat, ter hoogte van het spoor

16.3

groenstrook, noordzijde Wilgenlaan

21.1

naast buitenschoolse kinderopvang, westzijde, ter hoogte van Adriaan van Ostadestraat

22.1

grasveld Noorderplantsoen, tussen Moesstraat en Nieuwe Ebbingestraat + zuidzijde van vijver

22.3

Noorderplantsoen: het wandelpad ten zuidoosten van de vijver aan de Grachtstraat, te beginnen bij de Kerklaan in noordelijke richting langs de vijver over de Moesstraat tot aan het losloopgebied ten zuiden van de vijver aan de Noorderbuitensingel

23.7

grasveld met grindpaden, tegenover Dragonstraat 1 t/m 9

23.8

grasveld in park, ter hoogte van Marjoleinstraat nr. 46, zuidoostzijde van speelveld

23.9

grasveld tussen Lavendelweg en Akeleiweg

23.10

langs Eemskanaal, van Regattaweg tot ringweg

23.11

groenstrook langs Windepad, tussen ringweg en Rozemarijnstraat

24.2

rondom Gorechtvijvers

24.3

grasveld ten noorden van Linnaeusplein

24.4

groenstrook oostzijde Florakade

24.5

Oosterpark, tussen vijver en praathuis

24.6

Pioenpark, weerszijden vijver noordzijde park: groenstrook langs Pioenstraat tussen Kraanvogelstraat/Asterstraat en langs Oliemuldersweg tussen Kraanvogelstraat/Asterstraat

25.2

grasveld Noorderplantsoen, oostzijde Oranjesingel

25.3

grasveld Noorderplantsoen, westzijde Leliesingel nabij de plantsoenbrug

26.1

Roeierspad langs Eemskanaal, van Beneluxweg N46 tot sluis Eemskanaal Noordzijde

26.2

grasveld ter hoogte van Beneluxweg N46, van Roeierspad tot Rijksweg N360, (uitgezonderd het speelveld)

29.5

wandelpad door park, ten zuidwesten van Vestdijklaan, met aansluiting op gebied 29.6

29.6

grasveld in park, zuidwestzijde Top Naefflaan

29.7

grasveld noordzijde vijver papiermolenlaan nabij Vondellaan

29.8

ten oosten van Boutenspad

32.1

Helperzoom, oostzijde van vijvers, van Helperbrink tot Esserhaag

32.2

Kooiweg, bermen en grasstroken aan weerszijden van de weg.

32.5

wandelpad noordzijde van Esserveld

32.7

voetpad langs vijver van Kempkersberg tot Helperlinie

32.8

Sterrebos

34.4

grasveld Hoornsepark

34.5

grasveld ten noorden van Onlandsedijk

34.6

grasveld ten oosten van Henri Dunantlaan

34.7

grasveld tussen Canadalaan en Hoornsedijk

34.9

rondom vijvers langs water tussen Laan Corpus den Hoorn en Schweitzerlaan

35.4

Festivalterrein Stadspark

35.5

naast de vijver aan de concourslaan

35.6

Stadspark, route aan de buitenrand van het Stadspark

36.1

braakliggende kavel tussen Europaweg en Barkmolenstraat

37.2

groenstrook westzijde Paterswoldseweg, van Lepelaar tot Snip

38.4

groenstrook, tussen Fongerspad en westzijde van water

 

 

II.

De onderstaande en op de bijgevoegde tekeningen aangegeven wegen en plaatsen aan te wijzen als gesloten voor honden, waardoor het de eigenaar of houder van een hond verboden is om die hond aldaar te laten verblijven of lopen:

3.6

grasveld in het Westpark, aan de westkant van de skivijver: van 1 april tot en met 30 september

5.6

zuidwestkant van recreatieplas Ruskenveen, noordzijde Johan Dijkstralaan: van 1 april tot en met 30 september

5.12

noordoostkant van recreatieplas Ruskenveen van 1 april tot en met 30 september

18.1

Zwanestraat, van A-kerkstraat tot Guldenstraat

19.1

Herestraat

19.2

Carolieweg

19.4

gazons Martinikerkhof

22.2

rondom centrale vijver Noorderplantsoen nabij restaurant

13.14

strand Zilvermeer van 1 april tot en met 30 september

 

 

III.

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 15 februari 2017.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt. Bezwaarschriften dienen binnen zes weken na dagtekening van deze bekendmaking te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen. Meer informatie hierover vindt u op groningen.nl/bezwaar-maken.

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 7 februari 2017.

De burgemeester,

Peter den Oudsten.

De secretaris,

Peter Teesink.

24.6 Pioenpark

Toevoeging linkerzijde van de vijver, Februari 2017

Naar boven