Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2017, 233769VerordeningenBesluit tot vaststelling van de tarieven voor binnen- en buitensportaccommodaties 2018

De raad der gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2017;

besluit vast te stellen de

TARIEVEN 2018 VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES;

 

Hoofdstuk 1 BINNENSPORTACCOMMODATIES

 

Voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties (met uitzondering van het zwembad) bedragen de tarieven met ingang van 1 januari 2018 als volgt:

 

 

 

Overdag

avond/weekend/feestdagen *

1.

Sporthal De Dreef

 

 

 

De huur bedraagt per uur**

€ 58,25

€ 60,31

2.

Sportzaal De Duikelaar

 

 

 

De huur bedraagt per uur**

€ 44,16

€ 46,13

3.

Sportzaal Groenswaard

 

 

 

De huur bedraagt per uur**

€ 34,76

€ 37,24

4.

Gymnastieklokaal Johan Postlaan

 

 

 

De huur bedraagt per uur**

€ 24,42

€ 25,70

 

Hoofdstuk 2 BUITENSPORTACCOMMODATIES

Voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties) bedragen de tarieven met ingang van 1 januari 2018 per jaar, per sportcomplex als volgt:

1.

Korfbal Korbis (Sniep Oost)

€ 13.614,00

2.

Voetbal Be Fair (’t Suyt)

€ 46.354,00

3.

Voetbal ASW (Sniep Oost)

€ 33.388,00

4

Hockey Waddinxveen (Sniep West)

€ 23.340,00

5.

Atletiek Antilope (Gouwebos)

€ 11.670,00

6

Handbal Rowah (Sniep Oost)

vervallen

7.

Schuttersvereniging Waddinxveen (Gouwebos)

€ 1.295,00

8.

Hondenvereniging (Middelburgseweg)

€ 3.803,00

9.

Timios (beachvolleybalvelden)

€ 1.886,00

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 13 december 2017

De griffier,

(mr. F.W. van der Dussen),

de voorzitter,

(drs. E.J. Nieuwenhuis)