Gemeenteblad van Noordwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkGemeenteblad 2017, 233761Overige besluiten van algemene strekkingBesluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 

overwegende dat het gewenst is voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen de volgende regels te stellen;

 

gelet op artikel 3, tweede lid, van de Parkeerverordening Noordwijk 2018;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen het Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2018

Artikel 1. Regels ten aanzien van het aanvragen van een parkeervergunning

 • 1.

  Bij de aanvraag van een parkeervergunning moeten ten minste de naam, een geldig legitimatiebewijs en het woon- of vestigingsadres (afhankelijk van het type vergunning) worden overgelegd.

 • 2.

  Gevraagde informatie dient aanvrager naar waarheid aan te leveren of in te vullen. Er vindt een actieve controle plaats op de aangeleverde informatie en op het voldoen aan gestelde criteria, ook gedurende de geldigheidsduur van een parkeervergunning.

Artikel 2. Uitgiftecriteria bewonersparkeervergunning voor bewoners van het gebied waar betaald parkeren van kracht is:

 • 1.

  Eerste bewonersparkeervergunning op (maximaal drie) kenteken(s):

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een eerste bewonersparkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

  • a.

   aanvrager staat ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente Noordwijk en bewoont een adres binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee en

aanvrager beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein (een parkeerplaats waarover de aanvrager kan beschikken en waar parkeren mogelijk en toegestaan is volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan) en

 • b.

  aanvrager is kentekenhouder of kan een verklaring overleggen waarin het bedrijf (waar aanvrager in dienst is) of de leasemaatschappij als eigenaar van het motorvoertuig verklaart dat aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar een eerste bewonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd. Een verklaring van een eigenaar van een eenmanszaak is gelijkgesteld met de verklaring van een leasemaatschappij.

  • 2.

   Tweede en derde bewonersparkeervergunning op (maximaal drie) kenteken(s):

   Een aanvrager komt in aanmerking voor een tweede en derde bewonersparkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

   • a.

    aanvrager staat ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente Noordwijk en bewoont een adres binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee en

   • b.

    aanvrager beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein (een parkeerplaats waarover de aanvrager kan beschikken en waar parkeren mogelijk en toegestaan is volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan) of beschikt over een eerste bewonersparkeervergunning en

   • c.

    voor alle kentekens, die aan de parkeervergunning gekoppeld gaan worden, geldt dat de kentekenhouder woonachtig is op het adres van de aanvrager of dat er een verklaring wordt overgelegd waarin het bedrijf (waar aanvrager in dienst is) of de leasemaatschappij als eigenaar van het motorvoertuig verklaart, dat aanvrager of een ander woonachtig op het adres van de aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar een tweede en derde bewonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd. Een verklaring van een eigenaar van een eenmanszaak is gelijkgesteld met de verklaring van een leasemaatschappij.

  • 3.

   Specifieke criteria bewonersparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen

Maximale geldigheidsperiode

Geldigheidsduur per parkering

Geldigheids-gebied(en)

Eerste bewonerspareer-vergunning op een (maximaal drie) kenteken(s)

maximaal 1 per adres

24 maanden

Geen beperking in paars en turquoise, maximaal 3 uur in combinatie met parkeerschijf in rood

Paars, Turquoise, Rood

Tweede en derde bewonersparkeer-vergunning op (maximaal drie) kenteken(s)

maximaal 2 per adres

24 maanden

Geen beperking in paars en turquoise, max. 3 uur in combinatie met parkeerschijf in rood

Paars, Turquoise, Rood

 

 • 4.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een bewonersparkeervergunning:

  Aanvrager dient bij het aanvragen van een bewonersparkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

  • a.

   kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een bewonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd.

  • b.

   burgerservicenummer van aanvrager en diens geboortedatum.

Artikel 3. Volgorde van uitgifte bewonersparkeervergunning

 • 1.

  Een eerste bewonersparkeervergunning wordt bij voorrang verleend op een tweede bewonersparkeervergunning. Een tweede bewonersparkeervergunning wordt bij voorrang verleend op een derde bewonersvergunning.

 • 2.

  Indien twee of meer aanvragen voor bewonersparkeervergunningen van dezelfde soort worden ingediend, worden de aanvragen in volgorde van binnenkomst beoordeeld. Bij gelijktijdige binnenkomst van aanvragen van bewonersparkeervergunningen wordt de volgorde bepaald aan de hand van de Basisregistratie personen, waarbij de aanvraag van degene die het langst staat ingeschreven op het betreffende adres, het eerst wordt beoordeeld.

Artikel 4. Wachtlijst bewonersparkeervergunning

Ter bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte kan bij het verlenen van tweede en derde bewonersparkeervergunningen het college besluiten om een wachtlijst in te voeren. Bij de afhandeling van de aanvragen die op de wachtlijst vermeld staan, is artikel 3 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanvragen op de wachtlijst voor tweede bewonersparkeervergunningen bij voorrang worden behandeld op nieuwe aanvragen voor een derde bewonersparkeervergunning.

Artikel 5. Uitgiftecriteria tweede woning-parkeervergunning in het gebied waar betaald parkeren van kracht is

 • 1.

  Tweede woning-parkeervergunning op (maximaal drie) kenteken(s):

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een tweede bewoner-parkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

  • a.

   aanvrager is eigenaar (volgens het eigendomsregister van het Kadaster) van een woning binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee en gebruikt deze als vakantie- en/of tweede woning en

  • b.

   aanvrager moet aantonen dat de woning in eigendom legaal in gebruik is (een woning in het toegestane gebied of een onttrekkingsvergunning) en

  • c.

   aanvrager staat niet ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente Noordwijk en

  • d.

   aanvrager is kentekenhouder of kan een verklaring overleggen waarin het bedrijf (waar aanvrager in dienst is) of de leasemaatschappij als eigenaar van het motorvoertuig verklaart dat aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar een tweede woning-parkeervergunning voor wordt aangevraagd.

 • 2.

  Specifieke criteria tweede woningparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen

Maximale geldigheidsperiode

Geldigheidsduur per parkering

Geldigheids-gebied(en)

Tweede woning-parkeervergun-ning op (maximaal 3) kenteken(s)

maximaal 1 per adres

24 maanden

Geen beperking in paars en turquoise, maximaal 3 uur in combinatie met parkeerschijf in rood

Paars, Turquoise, Rood

 

 

 

 

 

 • 3.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een tweede woning-parkeervergunning:

  Aanvrager dient bij het aanvragen van een tweede woning-parkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

  • a.

   kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een tweede woning-parkeervergunning voor wordt aangevraagd;

  • b.

   recente aanslag forensenbelasting (maximaal 2 jaar oud);

  • c.

   burgerservicenummer van aanvrager en diens geboortedatum.

Artikel 6. Uitgiftecriteria inwonersparkeervergunning op (meerdere) kenteken(s)

 • 1.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een inwonersparkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

  • a.

   aanvrager staat ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente Noordwijk, maar bewoont geen adres binnen het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee en

  • b.

   aanvrager is kentekenhouder of kan een verklaring overleggen waarin het bedrijf (waar aanvrager in dienst is) of de leasemaatschappij als eigenaar van het motorvoertuig verklaart dat aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar een inwonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd.

 • 2.

  Specifieke criteria inwonersparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen

Maximale geldigheidsperiode

Geldigheidsduur per parkering

Geldigheids-gebied(en)

Inwonersparkeer-vergunning op (maximaal 3) kenteken(s)

maximaal 1 per adres

24 maanden

maximaal 3 opeenvolgende uren, in combinatie met een parkeerschijf

Paars, Turquoise, Rood

 

 • 3.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een inwonersparkeervergunning:

  Aanvrager dient bij het aanvragen van een inwonersparkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

  • a.

   kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een bewonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd;

  • b.

   burgerservicenummer van aanvrager en diens geboortedatum.

Artikel 7. Uitgiftecriteria bezoekersparkeervergunning op adres

 • 1.

  Een bezoekersparkeervergunning kan verstrekt worden in de vorm van een vaste vergunning en in de vorm van een bezoekerskraskaart of in de vorm van een digitale regeling.

 • 2.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een bezoekersparkeervergunning als hij aan het volgende criterium voldoet:

  • a.

   aanvrager is bewoner (ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente Noordwijk) van het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee of

  • b.

   aanvrager houder is van een pension in het gebied waar betaald parkeren van kracht is in Noordwijk aan Zee.

 • 3.

   

   

  • 3.

   Specifieke criteria bezoekersparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen

Maximale geldigheidsperiode

Geldigheidsduur per parkering

Geldigheids-gebied(en)

Bezoekersparkeervergunning op adres in de vorm van een vaste vergunning

maximaal 1 per adres

24 maanden

maximaal 3 opeenvolgende uren, in combinatie met een parkeerschijf

Paars, Turquoise

Bezoekersparkeervergunning op adres in de vorm van een bezoekerskras-kaart

maximaal 20 stuks per adres per jaar

3 uur per gebruik

maximaal 3 opeenvolgende uren, in combinatie met een parkeerschijf

Paars,

Turquoise

Bezoekersparkeervergunning op adres in de vorm van een digitale regeling

maximaal 60 uur per adres per jaar

3 uur per gebruik

maximaal 3 opeenvolgende uren,

in combinatie met een parkeerschijf

Paars,

Turquoise

Pensionbezoekersparkeervergun-ning op adres in de vorm van een vaste vergunning

Maximaal 1 per adres

24 maanden

maximaal 3 opeenvolgende uren, in combinatie met een parkeerschijf

Paars, Turquoise

 

 • 4.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een bezoekersparkeervergunning:

  Aanvrager dient bij het aanvragen van een bezoekersparkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

  • a.

   burgerservicenummer van aanvrager en diens geboortedatum;

  • b.

   opgave van de (bedrijfs)naam waaronder de toeristenbelasting betaald wordt.

Artikel 8. Uitgiftecriteria bedrijvenparkeervergunning

 • 1.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een bedrijvenparkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

  • a.

   aanvrager vraagt de bedrijvenparkeervergunning aan namens een geregistreerd bedrijf (gevestigd binnen of buiten Noordwijk) en

  • b.

   het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de bedrijvenparkeervergunning wordt aangevraagd staat op naam van het bedrijf of

  • c.

   aanvrager overlegt een werkgeversverklaring dat het motorvoertuig voor bedrijfsmatig gebruik is.

 • 2.

  Specifieke criteria bedrijvenparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen

Maximale geldigheidsperiode

Geldigheidsduur per parkering

Geldigheids-gebied(en)

Bedrijvenparkeervergunning A op

kenteken

maximaal tien kentekens

24 maanden

Geen beperking in paars en turquoise, maximaal 3 uur in combinatie met parkeerschijf in rood

Paars, Turquoise, Rood

Bedrijvenparkeervergunning B op bedrijfsnaam

Geen limiet

24 maanden

Geen beperking in turquoise, maximaal 3 uur in combinatie met parkeerschijf in rood

Turquoise, Rood

 

 • 3.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een bedrijvenparkeervergunning A:

  Aanvrager dient bij het aanvragen van een bedrijvenparkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

  • a.

   kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een bedrijvenparkeervergunning voor wordt aangevraagd;

  • b.

   een eventuele leaseovereenkomst of een werkgeversverklaring dat het motorvoertuig voor bedrijfsmatig gebruik is;

  • c.

   een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende het aanvragende bedrijf van maximaal 3 maanden oud.

 • 4.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een bedrijvenparkeervergunning B:

  Aanvrager dient bij het aanvragen van een bedrijvenparkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen

  • a.

   een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende het aanvragende bedrijf van maximaal 3 maanden oud.

Artikel 9. Uitgiftecriteria functionele parkeervergunning op bedrijfs- of instellingsnaam

 • 1.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een functionele parkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

  • a.

   aanvrager kan de noodzaak voor een functionele vergunning aantonen door aantoonbaar te maken werkzaam te zijn als verloskundige of kraamzorg en

  • b.

   aanvrager werkt voor een bedrijf of instelling in de ambulante gezondheidszorg of

  • c.

   aanvrager werkt voor of in opdracht van de gemeente Noordwijk of

  • d.

   aanvrager werkt voor of in opdracht van politie en brandweer.

   • 2.

    Specifieke criteria functionele parkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen

Maximale geldigheidsperiode

Geldigheidsduur per parkering

Geldigheids-gebied(en)

Functionele parkeervergunning op bedrijfs- of instellingsnaam

Maximaal 1 per medewerker

24 maanden

Geen beperking

Geel, Paars, Turquoise, Rood

Functionele parkeervergunning voor personeel in gemeentedienst

Maximaal 1 per medewerker

24 maanden

Geen beperking

Geel, Paars, Turquoise, Rood

Functionele parkeervergunning op naam brandweer of politie

Maximaal 1 per werknemer

24 maanden

Geen beperking

Geel, Paars, Turquoise, Rood

 

 • 3.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een functionele parkeervergunning:

  Aanvrager dient bij het aanvragen van een functionele parkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

  • a.

   kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een functionele parkeervergunning voor wordt aangevraagd;

  • b.

   een eventuele leaseovereenkomst of een werkgeversverklaring dat het motorvoertuig voor bedrijfsmatig gebruik is;

  • c.

   schriftelijke verklaring van noodzaak voor een functionele parkeervergunning;

  • d.

   een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende het aanvragende bedrijf van maximaal 3 maanden oud, of een bewijs van registratie in het BIG-register.

Artikel 10. Uitgiftecriteria hotelparkeervergunning op naam van het hotel, pension of particuliere kamerverhuurder

 • 1.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een hotelparkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

  • a.

   aanvrager is houder van een hotel, pension of kamerverhuurbedrijf en het hotel, het pension of het kamerverhuurbedrijf is gevestigd in het fiscaal gereguleerde gebied.

 • 2.

  Specifieke criteria hotelparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen

Maximale geldigheidsperiode

Geldigheidsduur per parkering

Geldigheids-gebied(en)

Hotelparkeerver-gunning op naam van het hotel, pension of kamerverhuurder

Maximaal:

1 per verhuurbare kamer minus het aantal parkeer-plaatsen op eigen terrein,

waarbij de eerste 3 plaatsen niet worden meegerekend

 

 

24 maanden

Geen beperking

Maximaal:

Wantveld, Golfbaan, Bosweg, Koningin Astrid Boulevard (inclusief de Zeereep), BeethovenwegPicképlein, Oude Zeeweg tussen de nummers 60 t/m 88 en 51 t/m 63 en Northgodreef

 

 • 3.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een hotelparkeervergunning:

  Aanvrager dient bij het aanvragen van een hotelparkeervergunning de volgende bescheiden en

  gegevens te overleggen:

  • a.

   opgave van de (bedrijfs)naam waaronder de toeristenbelasting betaald wordt;

  • b.

   kopie van een geldig legitimatiebewijs van een tekenbevoegde binnen het hotel/pension/kamerverhuurbedrijf waar de aanvraag voor is.

 • 4.

  Specifieke bepaling ten aanzien van het gebruik van de hotelparkeervergunning:

  • a.

   de hotelparkeervergunning mag uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van personenauto’s van gasten van het bedrijf. Het gebruik voor het parkeren van bussen en het gebruik door personeel is niet toegestaan;

  • b.

   in de vergunning kan een beperking worden opgenomen betreffende het gebied waarvoor de vergunning geldig is.

Artikel 11. Uitgiftecriteria evenementenparkeervergunning op naam van de organisatie van een evenement, uitgegeven op naam en kenteken van betrokkene

Een evenementenparkeervergunning is bedoeld voor het parkeren door organisatoren en/of bezoekers van evenementen zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk, die plaats vinden in het gebied waar het fiscale regime van kracht is. Een aanvrager komt in aanmerking voor een evenementenparkeervergunning als hij aan het volgende criterium voldoet:

aanvrager toont aan organisator te zijn van een evenement dat plaatsvindt binnen het fiscaal gereguleerde gebied.

 • 1.

  Specifieke criteria evenementenparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen

Maximale geldigheidsperiode

Geldigheidsduur per parkering

Geldigheids-gebied(en)

Evenementen-parkeervergunning op naam van de organisatie van een evenement, uitgegeven op naam en kenteken van betrokkene

Aantal deelnemers en medewerkers van de organisatie van het evenement

1 kalender-dag

Geen beperking

Geel, Paars, Turquoise

 • 3.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een evenementenparkeervergunning:

  Aanvrager dient bij het aanvragen van een evenementenparkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

  • a.

   de vergunning voor het betreffende evenement of een afschrift van een melding bij de gemeente inzake het evenement, zodat er een toets kan plaatsvinden bij de afdeling die de vergunningverlening verzorgd bij de gemeente;

  • b.

   kopie van een geldig legitimatiebewijs van een tekenbevoegde binnen de organisatie van het evenement.

 

Artikel 12. Uitgiftecriteria parkeervergunning verenigingen

 • 1.

  Een parkeervergunning verenigingen is bedoeld voor het parkeren door bezoekers van activiteiten die plaatsvinden in het gebied waar het fiscale regime van kracht is, welke activiteiten georganiseerd worden door een vereniging of stichting die statutair in Noordwijk gevestigd is. Een aanvrager komt in aanmerking voor een parkeervergunning verenigingen als hij aan het volgende criterium voldoet:

  • a.

   aanvrager toont aan organisator te zijn van een activiteit dat plaatsvindt binnen het fiscaal gereguleerde gebied.

Specifieke criteria parkeervergunning verenigingen en geldigheid:

Soort vergunning

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen

Maximale geldigheidsperiode

Geldigheidsduur per parkering

Geldigheids-gebied(en)

Parkeer-vergunning verenigingen op activiteit van vereniging en/of stichting in de vorm van een kraskaart

Aantal deelnemers aan en mede-werkers van de organisatie van de verenigings en/of stichtings

activiteit

3 uur

Maximaal 3 opeenvolgende uren, in combinatie met parkeerschijf

Maximaal:

Geel, Paars, Turquoise

Parkeer-vergunning verenigingen op activiteit van vereniging en/of stichting in de vorm van een digitale regeling

Aantal deelnemers aan en mede-werkers van de organisatie van de verenigings en/of stichtings

activiteit

3 uur

Maximaal 3 opeenvolgende uren,

in combinatie met parkeerschijf

Maximaal:

Geel, Paars, Turquoise

 

 

 

 • 2.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een parkeervergunning verenigingen:

  Aanvrager dient bij het aanvragen van een parkeervergunning verenigingen de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

  • a.

   Informatie over de betreffende verenigings- en/of stichtingsactiviteit betreffende inhoud, omvang, locatie en tijdstippen van de activiteit, zodat er een toets kan plaatsvinden op de noodzaak tot verstrekking van de parkeervergunningen.

 • 3.

  Specifieke bepaling ten aanzien van het gebruik van de parkeervergunning verenigingen:

  • a.

   de parkeervergunning verenigingen mag uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van personenauto’s van deelnemers aan de activiteit of medewerkers van de organisatie van de activiteit;

  • b.

   de parkeervergunning verenigingen mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van het bezoeken of organiseren van de activiteit;

uit het voorgaande lid volgt, dat het gebied waar de vergunning geldig is mede afhankelijk is van de locatie van de betreffende activiteit. In de vergunning kan een (verdergaande) beperking worden opgenomen betreffende het gebied waarvoor de vergunning geldig is.

 

Artikel 13. Uitgiftecriteria vrachtwagenparkeervergunning op kenteken

 • 1.

  Een vrachtwagenparkeervergunning is bedoeld voor het parkeren van vrachtwagens - die op naam van een bewoner of bedrijf woonachtig of gevestigd in Noordwijk gesteld zijn –op de door het college aangewezen vrachtwagenparkeerplaats. Een aanvrager komt in aanmerking voor een vrachtwagenparkeervergunning als hij aan het volgende criteria voldoet:

  • a.

   aanvrager is kentekenhouder of kan een verklaring overleggen waarin het bedrijf of de leasemaatschappij als eigenaar van het motorvoertuig verklaart dat aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar een vrachtwagenparkeervergunning voor wordt aangevraagd;

  • b.

   het motorvoertuig waarvoor een vrachtwagenparkeervergunning wordt aangevraagd valt in de categorie ‘vrachtauto’ en

  • c.

   de lengte van het motorvoertuig (inclusief mede te parkeren aanhanger) dient aangetoond te worden.

 

 • 2.

  Specifieke criteria vrachtwagenparkeervergunning en geldigheid:

Soort vergunning

Maximaal aantal te verstrekken vergunningen

Maximale geldigheidsperiode

Geldigheidsduur per parkering

Geldigheids-gebied(en)

Vrachtwagenpar-keervergunning op kenteken

Onbeperkt

24 maanden

Geen beperking

Aangewezen locatie op bedrijvenpark ‘s-Gravendijck

 

 • 3.

  Specifieke regels ten aanzien van het aanvragen van een vrachtwagenparkeervergunning:

  Aanvrager dient bij het aanvragen van een vrachtwagenparkeervergunning de volgende bescheiden en gegevens te overleggen:

  • a.

   kentekenbewijs deel 1B van het motorvoertuig waar een vrachtwagenparkeervergunning voor wordt aangevraagd;

  • b.

   een eventuele leaseovereenkomst of een werkgeversverklaring dat het motorvoertuig voor bedrijfsmatig gebruik is;

  • c.

   kopie van een geldig legitimatiebewijs van een tekenbevoegde binnen het bedrijf waar de aanvraag voor is;

een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende het aanvragende bedrijf van maximaal 3 maanden oud.

Artikel 14. Onbereikbaarheid

Indien de eigenaar/gebruiker van een parkeerplaats op eigen terrein door omstandigheden buiten zijn schuld om (bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden, rioolwerkzaamheden en evenementen) tijdelijk geen gebruik kan maken van zijn parkeerplaats op eigen terrein, dan kan het college een parkeervergunning verlenen op grond van maatwerk. Maatwerk betreft geldigheidsduur, voorwaarden uitgifte en bruikbaarheid van de parkeervergunning.

Artikel 15. Procedure opnieuw verlenen ingetrokken parkeervergunningen

Indien een parkeervergunning gedurende een jaar wordt ingetrokken, wordt een nieuwe aanvraag voor een parkeervergunning bij de aanvang van het daarop volgend jaar in behandeling genomen.

Artikel 16. Tariefbepaling bij verlenen parkeervergunningen gedurende een kalendermaand

Een doorlopende parkeervergunning is maximaal geldig voor de duur van vierentwintig kalendermaanden van 1 juni van enig jaar tot en met 31 mei. Het tarief voor een parkeervergunning wordt – met uitzondering van de hotelparkeervergunning, de bezoekersparkeervergunning in de vorm van een bezoekerskraskaart en in de vorm van een digitale regeling – berekend per maand, maar gefactureerd per jaar. De hotelparkeervergunning kan per maand gefactureerd worden.

Voor een parkeervergunning die na 1 juni van enig jaar, gedurende een maand wordt aangevraagd en uitgegeven dient het bedrag voor die hele maand betaald te worden. Wordt een parkeervergunning – met uitzondering van de bezoekersparkeervergunning in de vorm van een bezoekerskraskaart en in de vorm van een digitale regeling - gedurende het jaar opgezegd dan wordt het bedrag dat over het volle aantal maanden dat na beëindiging van de belastingplicht nog overblijft gerestitueerd.

Artikel 17. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het “Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2017” van 6 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit uitgifte parkeervergunningen Noordwijk 2018”.

 

 

de secretaris,

de burgemeester,

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

12 december 2017,

A.J.C. van der Pol J. Rijpstra