Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2017, 232960VerordeningenTarieven Zwembad De Kloet & verhuur sportaccommodaties

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2017

besluit:

Artikel 1

Zwembad De Kloet

 

Recreatief

 

los bad t/m 3 jaar

€ 1,00

los bad t/m 17 jaar

€ 2,25

los bad vanaf 18 jaar

€ 2,95

10 badenkaart t/m 17 jaar

€ 16,40

10 badenkaart vanaf 18 jaar

€ 26,00

persoonlijk abonnement ½ jaar

€ 76,30

Vakantie-instuif

€ 1,00

 

 

Zwemles

 

losse les

€ 10,05

5 lessenkaart

€ 46,95

10 lessenkaart

€ 84,50

 

 

Doelgroepen

 

MBVO los

€ 2,60

MBVO half seizoen

€ 21,95

MBVO heel seizoen

€ 43,90

trimzwemmen los

€ 5,30

10 badenkaart trimzwemmen

€ 43,90

 

 

verhuur bad

 

heel bad per uur normaal tarief

€ 83,35

heel bad per uur laag tarief

€ 26,25

diepe bad per uur normaal tarief

€ 57,95

diepe bad per uur laag tarief

€ 18,10

 

 

personele inzet

 

per uur maandag t/m vrijdag

€ 39,95

per uur zaterdag

€ 52,75

per uur zondag

€ 65,60

 

 

Diversen

 

Zwemvierdaagse

€ 5,00

Medaille

€ 2,00

diploma embleem

€ 0,65

overschoenen per paar

€ 0,25

Tegeldiploma

€ 7,75

Diplomakosten

€ 10,00

 

 

Administratief

 

Borg zwembadpas

€ 7,50

Overschrijven resterende waarde

€ 3,20

administratiekosten **

€ 6,95

Annuleringskosten ***

 

 

 

** = bij annulering van badhuur of bij navordering lesgelden

 

*** = annuleringskosten 20% van de huurprijs

 

Artikel 2

Verhuur sportaccommodaties

 

Sporthal De Kloet en Sporthal de Flint:

 

voor het huren van de gehele sporthal geldt een tarief per uur van

€ 35,55

voor het huren van 2/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 29,75

voor het huren van 1/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 14,90

 

 

Gymzalen

 

voor het huren van gymzalen geldt een tarief per uur van

€ 11,60

Voor de verhuur aan plaatselijke clubs en instellingen gelden de onderstaande tarieven, indien deze plaatselijke clubs en instellingen zijn opgenomen op een door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde lijst. Deze lijst bestaat uit clubs en instellingen die subsidie ontvangen van de gemeente Stede Broec.

 

 

 

Sporthal de Kloet en Sporthal de Flint

 

Voor het huren van de gehele sporthal geldt een tarief per uur van

€ 19,85

Voor het huren van 2/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 16,75

Voor het huren van 1/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 8,40

 

 

Gymzalen

 

Voor het huren van gymzalen geldt een tarief per uur van

€ 6,40

Nadere voorwaarden en bepalingen

Voor incidenteel gebruik van een onrendabel uur kan het college afwijken van de tarieven

Bij wijziging en/of annulering van het reeds afgesloten huurcontract wordt, indien de wijziging en/of annulering minimaal 14 dagen voor de huurdatum schriftelijk wordt doorgegeven, 20% van oorspronkelijke huurprijs in rekening gebracht. Indien de wijziging en/of annulering niet minimaal 14 dagen voor de huurdatum schriftelijk wordt doorgegeven wordt de volledige huurprijs berekend. Plaatselijke clubs en instellingen kunnen het college van burgemeester en wethouders schriftelijk verzoeken geplaatst te worden op de door het college vast te stellen lijst. Voor zover een en ander niet in deze regeling is opgenomen vindt bepaling plaats door het college van burgemeester en wethouders

Artikel 3

Deze tarieven worden geheven met ingang van 1 januari 2018.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 21 december 2017.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,