Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2017, 232871VerordeningenVerordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges Drechterland 2018

 

Zaaknummer: 687591

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland

 

Gelet op:

 

De maximumtarieven die voor 2018 gehanteerd mogen worden voor rijbewijzen.

 

Overwegende dat:

 

een aanpassing van de Verordening op de heffing en invordering van leges Drechterland 2018 en de daarbij behorende tarieventabel wenselijk is

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de verordening:

 

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges Drechterland 2018

 

Artikel 1
 • A.

  Hoofdstuk 3 van titel 1 van de bij de Verordening op de heffing en invordering van leges Drechterland 2018 behorende tarieventabel wordt vervangen door:

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,45

 

Artikel 2  

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 

Artikel 3  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking;

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

   

Artikel 4

Deze verordening wordt aangehaald als: 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges Drechterland 2018.

 

Datum besluit: 12 december 2017

 

Burgemeester en werhouders van Drechterland

De secretaris, De burgemeester

G. van den Berg, M. Pijl