Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2017, 231525Beschikkingen | afhandelingGemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning Ruimtelijke Ordening – Vlinderveen 475, Spijkenisse

Waar

Vlinderveen 475, 3205 EE Spijkenisse.

Omschrijving

Het wijzigen van de bestemming van centrumdoeleinden naar wonen.

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

20170388.

Datum ontvangst

8 november 2017.

Datum besluit

19 december 2017.

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

• de datum van de brief

• uw naam en adres

• uw bezwaren

• het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer: 140181.