Nadere regels uitvoering Verordening Stimuleringslening gemeente Brummen

 

BW17.0723

 

Burgemeester en wethouders van Brummen;

 

hebben besloten om:

de volgende nadere regel te verbinden aan artikel 12, lid 8 van de Verordening Stimuleringslening gemeente Brummen.

 

Artikel I

Op basis van artikel 14 van de Verordening Stimuleringslening gemeente Brummen is het college bevoegd nadere regels vast te stellen voor de uitvoering van deze verordening.

Aan artikel 12, lid 8 van de Verordening Stimuleringslening gemeente Brummen wordt toegevoegd:

Oude tekst

Nieuwe tekst

“Indien sprake is van vastgoed in eigendom dient een hypotheek gevestigd te worden voor een lening vanaf €25.000. Indien geen sprake is van eigen vastgoed dient een notariële akte te worden opgesteld voor een lening vanaf €25.000.

 

De kosten die gepaard gaan met het aanvragen van de lening kunnen mee worden gefinancierd.”

 

“Indien sprake is van vastgoed in eigendom dient een hypotheek gevestigd te worden voor een lening vanaf €25.000. Indien geen sprake is van eigen vastgoed dient een notariële akte te worden opgesteld voor een lening vanaf €25.000.

 

Indien sprake is van bestaande gebouwen, in eigendom en gebruik voor organisaties met maatschappelijk doeleinden, zoals onderwijs, (sport)verenigingen en non-profitorganisaties dient hypotheek te worden gevestigd voor een lening vanaf €50.000. Indien sprake is van bestaande gebouwen in eigendom en gebruik voor organisaties met maatschappelijke doeleinden, zoals onderwijs, (sport)verenigingen en non-profitorganisaties dient voor een lening tot €50.000 een onderhandse akte te worden opgesteld.

 

De kosten die gepaard gaan met het aanvragen van de lening kunnen mee worden gefinancierd.”

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend na publicatie.

 

Brummen, 19 december 2017

Burgemeester en wethouders van Brummen

Naar boven