Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 230403

Gepubliceerd op 27 december 2017 09:00

Nadere regels uitvoering Verordening Stimuleringslening gemeente Brummen

 

BW17.0723

 

Burgemeester en wethouders van Brummen;

 

hebben besloten om:

de volgende nadere regel te verbinden aan artikel 12, lid 8 van de Verordening Stimuleringslening gemeente Brummen.

 

Artikel I

Op basis van artikel 14 van de Verordening Stimuleringslening gemeente Brummen is het college bevoegd nadere regels vast te stellen voor de uitvoering van deze verordening.

Aan artikel 12, lid 8 van de Verordening Stimuleringslening gemeente Brummen wordt toegevoegd:

Oude tekst

Nieuwe tekst

“Indien sprake is van vastgoed in eigendom dient een hypotheek gevestigd te worden voor een lening vanaf €25.000. Indien geen sprake is van eigen vastgoed dient een notariële akte te worden opgesteld voor een lening vanaf €25.000.

 

De kosten die gepaard gaan met het aanvragen van de lening kunnen mee worden gefinancierd.”

 

“Indien sprake is van vastgoed in eigendom dient een hypotheek gevestigd te worden voor een lening vanaf €25.000. Indien geen sprake is van eigen vastgoed dient een notariële akte te worden opgesteld voor een lening vanaf €25.000.

 

Indien sprake is van bestaande gebouwen, in eigendom en gebruik voor organisaties met maatschappelijk doeleinden, zoals onderwijs, (sport)verenigingen en non-profitorganisaties dient hypotheek te worden gevestigd voor een lening vanaf €50.000. Indien sprake is van bestaande gebouwen in eigendom en gebruik voor organisaties met maatschappelijke doeleinden, zoals onderwijs, (sport)verenigingen en non-profitorganisaties dient voor een lening tot €50.000 een onderhandse akte te worden opgesteld.

 

De kosten die gepaard gaan met het aanvragen van de lening kunnen mee worden gefinancierd.”

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend na publicatie.

 

Brummen, 19 december 2017

Burgemeester en wethouders van Brummen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl