Eerste Wijziging gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-Brabant-West

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal maken bekend te hebben besloten tot de Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-Brabant-West.

 

De wijziging heeft te maken met de toetreding van de gemeente Tholen tot de gemeenschappelijke regeling.

 

De raad heeft op 6 juli 2017 burgemeester en wethouders toestemming verleend om de Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-Brabant-West vast te stellen.

 

De tekst van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.overheid.nl

Naar boven