Vijfde Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal maken bekend op 27 juni 2017 te hebben besloten tot de Vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant.

 

De wijziging heeft te maken met de toetreding van de gemeente Rucphen per 1 januari 2018.

 

De raad heeft op 1 juni 2017 burgemeester en wethouders toestemming verleend om de Vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant vast te stellen.

 

De tekst van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.overheid.nl

 

 

Naar boven