Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 228475Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen Eva Schalkbrug in Noord

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 19 december 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

   

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 27 oktober 2017

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Noord van 13 november 2017

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

Eva Schalkbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

J.J. van Aartsen waarnemend burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op op v aststellen Eva Schalkbrug in Noord: In Amsterdam-Noord ligt het Noorderpark dat uit twee delen bestaat omdat in het midden het Noordhollandsch Kanaal loopt. Om beide delen van het park met elkaar te verbinden is een nieuwe fiets/voetgangersbrug over het Noordhollandsch Kanaal aangelegd. Aan bewoners is gevraagd met voorstellen te komen voor een passende naam voor deze nieuwe brug. Uiteindelijk is gekozen voor de Eva Schalkbrug. Eva Schalk (1891, Buiksloot-1978, Borne) was de eerste vrouw in een waterstaatsbestuur, in 1928 werd zij benoemd tot voorzitter van de Banne Buiksloot. Tevens was zij 27 jaar lang hoofdingeland van de polder Buikslotermeer en 21 jaar lang hoofdingeland van het hoogheemraadschap Waterland; een hele carrière in het waterstaatsbestuur. Daarnaast was zij ongetrouwd; nogal opvallend voor die tijd. Inwoners van Buiksloot noemden haar wel 'freule Schalk'. Ze bewaakte het Buiksloots wel en wee, zo vond men. Eva Schalk heeft de bestuurlijke samenvoeging met Amsterdam in 1921 meegemaakt en ook de sloop van een groot aantal huizen in voormalig Buiksloot waaronder haar eigendommen, onder meer vanwege volkshuisvesting (stadsuitbreiding Buikslotermeer). Vooral op dat laatste was zij fel op tegen. De onteigeningen hebben haar teleurgesteld en zij is daarna verhuisd naar Borne. De brug ligt vlak bij haar vroegere geboortehuis en latere woonhuis Buiksloterdijk 198, nu een rijksmonument.

Bijlage

Situatietekening