Tarieventabel 2018 behorende bij de 'Verordening binnenhavengeld Oldambt 2018'

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 • a.

  Havengelden industriehaven Renselkade Winschoten

Per vaartuig, per week: € 0,16 per ton

met een minimum van € 3,50.

 • b.

  Alle vaartuigen niet vallende onder a. en c. van de tarieventabel

Havengelden recreatiehaven Nieuwolda.

Lengte boot

Dagtarief

0,75 per meter

Weektarief

Maandtarief

Zomerseizoen

Winterseizoen

Jaartarief

1

0,75

3,75

11,25

33,75

95,00

120,00

2

1,50

7,50

22,50

67,50

95,00

150,00

3

2,25

11,25

33,75

101,25

95,00

180,00

4

3,00

15,00

45,00

135,00

95,00

210,00

5

3,75

18,75

56,25

168,75

95,00

240,00

6

4,50

22,50

67,50

202,50

95,00

270,00

7

5,25

26,25

78,75

236,25

95,00

310,00

8

6,00

30,00

90,00

270,00

95,00

340,00

9

6,75

33,75

101,25

303,75

95,00

370,00

10

7,50

37,50

112,50

337,50

95,00

400,00

11

8,25

41,25

123,75

371,25

95,00

430,00

12

9,00

45,00

135,00

405,00

95,00

460,00

13

9,75

48,75

146,25

438,75

95,00

490,00

14

10,50

52,50

157,50

472,50

95,00

520,00

15

11,25

56,25

168,75

506,25

95,00

560,00

 • c.

  Woonschip met:

Ligplaats aan de Oudezijl te Bad Nieuweschans

Ligplaats te Winschoten

Per jaar € 903,00

 • d.

  Onder een week, een maand, een jaar wordt verstaan respectievelijk een kalenderweek, een kalendermaand, een kalenderjaar.

 • e.

  Een termijn vangt aan op de eerste dag daarvan te 00.00 uur.

 • f.

  In de tarieven, genoemd onder a. en b., is omzetbelasting inbegrepen

 

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 18 december 2017.

De griffier van de gemeente Oldambt,

Pieter Norder

Naar boven