Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2017, 223268Beschikkingen | afhandelingGemeente Drechterland - voornemen tot aanwijzing als gemeentelijk monument van Tuinstraat 18-18A-20

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland maken bekend dat zij het voornemen hebben om, op grond van artikel 3 van de Monumentenverordening Drechterland 2011, aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument:

- Tuinstraat 18-18A-20, 1616 CD Hoogkarspel, kadastraal nummer I 2701

 

Ter inzage

De stukken betreffende het voornemen tot aanwijzing liggen vanaf 20 december gedurende de openingstijden zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel.

 

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van deze bekendmaking hun zienswijze op dit voormen kenbaar maken. U kunt uw zienswijze mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij de afdeling Ruimte, postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel, telefoon 0228 - 352 352.

 

Hoogkarspel, 20 december 2017