Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 222624

Gepubliceerd op 15 december 2017 09:11
Inhoudsopgave

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Ritsaert ten Catebrug in West

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 12 december 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

   

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten 23 juni 2017

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie West van 28 november 2017

De navolgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

Ritsaert ten Catebrug(BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

J.J. van Aartsen, waarnemend burgemeester A.H.P. van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op vaststellen Ritsaert ten Catebrug in West

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande naam is ingediend voor een brug in stadsdeel West.

Brug 135 Ritsaert ten Catebrug: Ritsaert ten Cate (1938 - 2008) was een culturele Duizendpoot en cultureel ondernemer avant la lettre: hij heeft gewerkt als acteur, als Impresario, scenarioschrijver, producent, beeldend kunstenaar en galeriehouder maar Bovenal is hij van uitzonderlijk belang geweest voor het theaterleven in Amsterdam, waarvoor hem dan ook in 2000 de Frans Banninck Cocq medaille is uitgereikt.

Bijlage

Situatietekening

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl