Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 222624Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen Ritsaert ten Catebrug in West

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 12 december 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de Vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement Vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

   

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten 23 juni 2017

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie West van 28 november 2017

De navolgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

Ritsaert ten Catebrug(BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

J.J. van Aartsen, waarnemend burgemeester A.H.P. van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op vaststellen Ritsaert ten Catebrug in West

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande naam is ingediend voor een brug in stadsdeel West.

Brug 135 Ritsaert ten Catebrug: Ritsaert ten Cate (1938 - 2008) was een culturele Duizendpoot en cultureel ondernemer avant la lettre: hij heeft gewerkt als acteur, als Impresario, scenarioschrijver, producent, beeldend kunstenaar en galeriehouder maar Bovenal is hij van uitzonderlijk belang geweest voor het theaterleven in Amsterdam, waarvoor hem dan ook in 2000 de Frans Banninck Cocq medaille is uitgereikt.

Bijlage

Situatietekening