Schaarhuisstraat 14, 5231 PV, ’s-Hertogenbosch, het bouwen van een trampolinecentrum in de San Salvatorkerk

Omgevingsvergunning a angevraagd

(aangegeven is de datum van ontvangst)

Locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum

Schaarhuisstraat 14, 5231 PV, ’s-Hertogenbosch, het bouwen van een trampolinecentrum in de San Salvatorkerk, strijd bestemmingsplan, gemeentelijke/provinciale monumenten, WB00040351, 08-12

Bij een aangevraagde vergunning kunt u nog geen bezwaar indienen. Er moet eerst een beslissing worden genomen op de aanvraag om bezwaar te kunnen maken.

Naar boven