Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2017, 220906Overige besluiten van algemene strekkingDraagvlakmeting BIZ verordeningen gemeente Deventer

Burgemeester en wethouders van Deventer,

BESLUITEN  

 • 1.

  Kennis te nemen van het Verslag van de Draagvlakmeting voor de "verordening BIZ vastgoed binnenstad Deventer 2018-2022" en van het Verslag van de Draagvlakmeting voor de "verordening BIZ ondernemers binnenstad Deventer 2018-2022";

 • 2.

  bekend te maken dat zowel voor de "verordening BIZ vastgoed binnenstad Deventer 2018-2022" als voor de "verordening BIZ ondernemers binnenstad Deventer 2018-2022" van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones is gebleken;

 • 3.

  de nota en het besluit openbaar te maken.

   

Aldus besloten in de vergadering van 5 december 2017

Burgemeester en wethouders van Deventer,

de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen ir. A.P. Heidema