Gebiedsaanwijzing carbid schieten Coevorden 2017

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

 

gelezen het voorstel van de afdeling Leefomgeving, d.d. 19 september 2017;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:73A, lid 2, van de Algemeen plaatselijke verordening Coevorden 2017;

 

besluit:

 • 1.

  Het gebied buiten de bebouwde kommen van de gemeente Coevorden aan te wijzen als gebied waar het verbod carbid te schieten niet geldt.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde onder 1 geldt het verbod carbid te schieten niet voor de volgende locaties gelegen binnen de bebouwde kom:

  • Achterste Erm, Brink;

  • Coevorden achter van Botnialaan en Van Toutenburglaan

  • Coevorden achter van Twickelolaan en Van Toutenburglaan

  • Coevorden bij rotonde tussen Parallelweg en Weth. J.B. Hemelweg

  • Coevorden Pampert grasveld voor het Teuthuus

  • Coevorden Krimweg nabij nr. 70

  • Dalen evenemententerrein Thijakkerstraat

  • Meppen naast de Kockstraat 4 en 6

  • Noord-Sleen op de Brink

  • Oosterhesselen naast café Deen

  • Schoonoord hoek Sportparklaan / Brammertstraat

  • Steenwijksmoer Dreef trainingsveld VV Protos

  • Wezuperbrug Oranjekanaal NZ 13

 • 3.

  Het verbod om met carbid te schieten is niet van toepassing op 31 december tussen 09:00 en 17:00 uur.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Gebiedsaanwijzing carbid schieten Coevorden 2017”.

 • 5.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2017;

de secretaris, de burgemeester,

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester

Naar boven