Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 216516Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Voorste Heusden 6 te Heusden

De volgende verleende omgevingsvergunning (onderdelen milieu neutrale wijziging en bouw) is verzonden op genoemde datum:

Voorste Heusden 6 te Heusden

het bouwen van een overkapping voor de opslag van ruwvoer 30-11-2017

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.