Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 216502Beschikkingen | afhandelingIngetrokken omgevingsvergunning Venbergweg ong. (nabij parkeerstrook naast de N279) te Asten

De volgende omgevingsvergunning is ingetrokken op genoemde datum:

Venbergweg ong. (nabij parkeerstrook naast de N279) te Asten

het bouwen van een KPN zendmast 04-12-2017

 

 

Binnen 6 weken na datum van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot intrekking van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.