Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2017, 215696Beschikkingen | afhandelingVergunningsvrije omgevingsvergunning, wijzigen van de handelsreclame, Cypresstraat 21, Breda

Vergunningsvrije omgevingsvergunning

 

Kenmerk

Verzenddatum besluit

Locatie, projectomschrijving

2017/2997

28-11-2017

Cypresstraat 21 Breda, het wijzigen van de handelsreclame

 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit vergunningsvrij van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

 

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.