Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2017, 215613Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van de woning, Boserebia 18, Breda

Ingekomen verzoeken om omgevingsvergunning

 

Kenmerk

Ingekomen

Locatie, projectomschrijving

2017/3183

27-11-2017

Boserebia 18 Breda, het uitbreiden van de woning

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. De plannen worden (nog) niet bekend gemaakt. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

 

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.