Gemeenteblad van De Bilt

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De BiltGemeenteblad 2017, 215353BeleidsregelsAntennebeleid Gemeente De Bilt 2017 vastgesteld.

Het college van de gemeente De Bilt maakt bekend dat het in zijn vergadering van 21 november 2017 het ‘Antennebeleid Gemeente De Bilt 2017’ heeft vastgesteld. Deze beleidsregels treden na bekendmaking hiervan in werking.

De beleidsregels zijn gebaseerd op de voorbeeldnota van het Antennebureau en dienen als toetsingskader voor de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen voor het plaatsen van antennemasten.

De beleidsregels liggen vanaf 14 december 2017 bij het informatiecentrum van het gemeentehuis in Bilthoven (Soestdijkseweg Zuid 173) ter inzage. De beleidsregels kunnen ook digitaal worden ingezien op de gemeentelijke website (www.debilt.nl> vergunningen en belastingen> afwijken van een bestemmingsplan).