Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 213630

Gepubliceerd op 5 december 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Subsidieplafonds 2018

De raad van de gemeente Beemster,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2017 en het voorstel d.d. 27 oktober 2017 voor de vaststelling van de programmabegroting 2018-2021 (voorstel dekkingsplan),

 

B E S L U I T:

 

De subsidieplafonds voor 2018 als volgt vast te stellen:

 • a.

  Subsidieplafond 2018 € 510.219,-

 • b.

  Subsidieplafond Jeugdzorg 2018 € 235.617,-

 • c.

  Subsidieplafond anti-discriminatie 2018 € 3.255,-

 • d.

  Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2018 € 88.710,-

 • e.

  Subsidieplafond Brede School Beemster 2018 volledige rijksbijdrage combinatiefunctie

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 7 november 2017

A.J.M. van Beek

voorzitter

M. Timmerman

griffier

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl