Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2017, 213530Beschikkingen | aanvraag[Horecavergunning Seafood Stationsplein 22 te Utrecht ( Seafood Bar Utrecht C.S. B.V.)

De burgemeester van de gemeente Utrecht maakt bekend dat hij voornemens is de gevraagde vergunning te verlenen voor het volgende adres:

 

Stationsplein 22 te Utrecht

 

Ons kenmerk: HZ_DH-17-38040

 

Het vestigen van een restaurant inclusief terras

 

De aanvraag ligt tot en met 2 januari 2018 ter inzage. Voor het inzien van de aanvraag kunt u een afspraak maken met het horecaloket. U kunt hiervoor mailen naar horecaloket@utrecht.nl

 

Zienswijzen:

 

Tegen de aanvraag kunnen belanghebbenden tot en met 2 januari 2018 hun zienwijze kenbaar maken. Uw zienswijze kunt u per mail indienen bij de burgemeester van de gemeente Utrecht via bekendmakingen@utrecht.nl Vermeld in uw mail duidelijk uw naam en adres alsmede de aanvraag waartegen u uw zienswijze kenbaar wilt maken.