Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2017, 211261Beschikkingen | afhandelingGemeente Drechterland - voornemen tot aanwijzing als gemeentelijk monument van De Buurt 81 en Streekweg 173

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland maken bekend dat zij het voornemen hebben om, op grond van artikel 3 van de Monumentenverordening Drechterland 2011, aan te wijzen als gemeentelijk monument:

 

De Buurt 81, 1606 AE Venhuizen, kadastraal nummer G 257

 

Streekweg 173, 1616 AD Hoogkarspel, kadastraal nummer K 141

 

Ter inzage

 

De stukken betreffende het voornemen tot aanwijzing liggen vanaf 6 december gedurende de openingstijden zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel.

 

Zienswijze

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van deze bekendmaking hun zienswijze op dit voornemen kenbaar maken. U kunt uw zienswijze mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij de afdeling Ruimte, postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel, telefoon 0228 - 352 352.

 

Hoogkarspel, 6 december 2017