Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 211215Beschikkingen | aanvraagVerleende omgevingsvergunning Snepweg 30 Unit te Asten

De volgende van rechtswege verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Snepweg 30 Unit te Asten 28 november 2017

het plaatsen van een woonunit

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.