Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2017, 209880Overige overheidsinformatieDrank- en horecavergunning Stationsplein 20 te Utrecht "Restaurant Five Guys"

De burgemeester van de gemeente Utrecht maakt bekend dat hij voornemens is de gevraagde vergunning te verlenen voor het volgende adres:

Stationsplein 20 te Utrecht

 

Ons kenmerk: HZ_DH-17-37239

 

Het vestigen van een restaurant inclusief terras (Horeca D1)

 

De aanvraag ligt tot en met 27 december 2017 ter inzage. Voor het inzien van de aanvraag kunt u een afspraak maken met het horecaloket. U kunt hiervoor mailen naar horecaloket@utrecht.nl

 

Zienswijzen:

Tegen de aanvraag kunnen belanghebbenden tot en met 27 december 2017 hun zienwijze kenbaar maken. Uw zienswijze kunt u per mail indienen bij de burgemeester van de gemeente Utrecht via bekendmakingen@utrecht.nl Vermeld in uw mail duidelijk uw naam en adres alsmede de aanvraag waartegen u uw zienswijze kenbaarwil maken.