Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 209744Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Verleende evenementenvergunning voor de Santa Run, T.M.C. Asserstraat 28 te Eerbeek

Status: verleend

Datum verzonden: 24 november 2017

Voor:

Besluit evenementenvergunning

- gelegenheid: Santa Run;

- activiteit: Sponsor loop voor Serious Request;

- datum: 13 december 2017 van 13.00 uur tot 14.00 uur;

- locatie: Rondom CBS “De Enk”

- verkeersmaatregelen: afsluiten van de Boerhaavelaan tussen de T.M.C.Asserstraat en de Vondel

laan, de Vondellaan tussen de Boerhaavelaan en de Nobelstraat, de Nobelstraat tussen de T.M.C.Asserstraat en de Vondellaan en de T.M.C.Asserstraat tussen de Nobelstraat en de Boer-haavelaan door middel van schrikhekken en C01-borden.

 

Inzien vergunning

De vergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het desbetreffende besluit heeft genomen. Het adres is: postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 29 november 2017

Burgemeester en wethouders van Brummen

Burgemeester van Brummen