Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2017, 206333Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning, uitvoeren van een cateringbedrijf vanuit de woning, Kleine Hil 14, Breda

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

 

Kenmerk

Verzenddatum besluit

Locatie, projectomschrijving

2017/2570+

13-11-2017

Kleine Hil 14 Breda, het uitvoeren van een cateringbedrijf vanuit de woning

 

+ deze omgevingsvergunning bevat een afwijking van het bestemmingsplan

 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

 

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.