Gemeenteblad van Zoetermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerGemeenteblad 2017, 204401Overige overheidsinformatieOfficiële mededeling; Onvoldoende draagvlak bij ondernemers , Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Dorpsstraat

Na de eerste BIZ Dorpsstraat in 2012-2016 sprak de gemeenteraad in het raadsbesluit van 29 december 2016 over de Toekomstvisie Dorpsstraat 2030 de wens uit voor continuering van een BIZ in de Dorpsstraat Zoetermeer, mits daar voldoende draagvlak voor zou zijn. De ondernemers hadden in 2017 een overgangsjaar nodig om een nieuwe ondernemersvereniging op te richten. De vastgoedeigenaren hebben ondertussen een Vastgoed-BIZ opgericht. De ondernemers hebben dit najaar hun BIZ-plan bij de gemeente ingediend.

 

Van 23 oktober tot 10 november 2017 is een wettelijk vereiste draagvlakmeting georganiseerd. De stemmen zijn op 15 november 2017 geteld in bijzijn van wethouder Economische Zaken Margreet van Driel, ondernemers en vastgoedeigenaren Dorpsstraat alsmede notaris M.G. Kroese van JHD Notarissen. Van de 119 stemgerechtigden zijn 87 reacties ontvangen, waarvan 50 positief en 33 negatief over de Ondernemers-BIZ Dorpsstraat. Daarnaast hebben 4 ondernemers blanco gestemd. De positieve reacties vertegenwoordigen 57%, hiermee is niet voldaan aan de wettelijke norm dat 66% (2/3) van de reacties positief is. De Ondernemers-BIZ Dorpsstraat Zoetermeer treedt niet in werking.

 

De Dorpsstraat behoudt wel haar status van Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Met de Vastgoed-BIZ leggen vastgoedeigenaren van 2017 tot en met 2021 jaarlijks een bedrag in om verbeteringen te financieren. Het college van B&W en de gemeenteraad hoopten echter dat het ingediende BIZ-plan van de nieuwe ondernemersvereniging ook breed gedragen zou worden onder de ondernemers.

 

Wethouder Margreet van Driel (Economische Zaken): “Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat de draagvlakmeting in de Dorpsstraat Zoetermeer negatief is uitgevallen. Namens het college wil ik de initiatiefnemers en de ondernemersvereniging Dorpsstraat bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Alle betrokkenen zullen zich gaan beraden over de gevolgen van de uitslag van de draagvlakmeting. De vastgoedeigenaren investeren immers al in onze mooie Dorpsstraat, waarbij ook vanuit de gemeente een budget beschikbaar is om tot gezamenlijke zichtbare resultaten te komen. Deze uitslag betekent dus geen stilstand maar vraagt wel om een heroriëntatie op welke wijze gemeente en ondernemersvereniging verder investeren in een winkelgebied Dorpsstraat wat veiliger, leuker en aantrekkelijker wordt. ”