Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2017, 199513Beschikkingen | aanvraagGebruik detailhandel President Rooseveltlaan 768 Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het in gebruik nemen van het pand voor retourverwerking en kleinschalige detailhandel op de locatie President Rooseveltlaan 768 in Vlissingen (01-11-2017)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.