Besluit afsluiting electronische weg indienen verzoeken op grond van de Who en Wob

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal, ieder voor zover het haar bevoegdheid betreft;

Gelet op artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

 

  • 1.

    De elektronische weg voor het indienen van verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) af te sluiten;

  • 2.

    De na de herindeling voorgezette praktijk voor behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te bekrachtigen, door expliciet de elektronische weg voor het indienen van verzoeken op grond van die wet af te sluiten;

  • 3.

    Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking. 

 

Groesbeek, 7 november 2017

 

De burgemeester van Berg en Dal,

Mr. M. Slinkman

   

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal,

E.W.J. van der Velde

Secretaris

    

Mr. M. Slinkman

Burgemeester

 

Naar boven