Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2017, 198191Beschikkingen | aanvraagGemeente Nieuwegein; ontvangen aanvraag horeca-exploitatievergunning, Herenstraat 15

De burgemeester van Nieuwegein maakt bekend dat op 7 november 2017 een vergunningaanvraag is ontvangen van de heer M. Arts voor een horeca-exploitatievergunning exclusief terras op het adres Herenstraat 15 in Nieuwegein onder de handelsnaam MEC (Me Eigen Café).

Deze vergunningaanvraag is ter inzage gelegd op 14 november 2017. 

 

Als een eventuele verlening van deze vergunning u rechtstreeks als belanghebbende treft, wordt u gedurende 2 weken vanaf de datum van ter inzage legging in de gelegenheid gesteld uw zienswijze in te dienen bij de burgemeester>, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

 

De vergunningaanvraag ligt ter inzage bij de receptie van het Stadshuis van 14 november 2017 tot en met 27 november 2017.

 

Nieuwegein, 14 november 2017.