Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 197472Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen van Hannah Ahrendtbrug en andere in Nieuw-West

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 7 november 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

   

   

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 19 mei 2017

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West van 10 oktober 2017

De volgende openbare ruimten vast te stellen:

Hannah Ahrendtbrug (BAG-type kunstwerk)

Ina Boudier - Bakkerbrug (BAG-type kunstwerk)

Dirk de Waterduikerbrug (BAG-type kunstwerk)

Mary Wollstonecraftbrug (BAG-type kunstwerk)

Charley Tooropbrug (BAG-type kunstwerk)

Karel van het Revebrug (BAG-type kunstwerk)

Michel Foucaultbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.. van der Burg (loco)burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op vaststellen Hanna h Ahrend t brug en andere in Nieuw-West

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande namen zijn ingediend voor de bruggen in stadsdeel Nieuw-West.

Brug 622 Hannah Ahrendtbrug:Hannah Ahrendt (1906-1975) behoort tot de meest invloedrijke denkers van de twintigste eeuw, wier ideeën over totalitaire politieke systemen nog steeds zeer actueel zijn.

Brug 609 Ina Boudier - Bakkerbrug: Ina Boudier-Bakker (1875-1966). Ze is in Amsterdam geboren en getogen en haar belangrijkste romans ‘Armoede’ en ‘De klop op de deur’ spelen zich af in Amsterdam. In de Tweede Wereldoorlog legde ze elke daad van terreur vast in een gedicht.

Brug 617 Dirk de Waterduikerbrug: Dirk de Waterduiker zijn echte naam was Dirk Rietveldt (1858-1940) hij heeft vele mensen (misschien wel 74), honden en katten uit het water van de Amsterdamse grachten gered.

Brug 630 Mary Wollstonecraftbrug: Mary Wollstonecraft (1759-1797) schreef in 1792 met ‘A vindication of the rights of woman’ het eerste en meest invloedrijke werk van de feministische filosofie. Ze maakt zich hierin sterk voor het idee dat vrouwen dezelfde rechten zouden moeten hebben als mannen, te beginnen bij het recht op gelijke scholing. Ze heeft hiermee baanbrekend pionierswerk verricht voor de vrouwenbeweging.

Brug 656 Charley Tooropbrug: Charley Toorop (1891-1955) ontwikkelde haar eigen stijl, het Expressief Zakelijk Realisme. Ze wordt algemeen beschouwd als de krachtigste vrouw in de Nederlandse schilderkunst van de Twintigste Eeuw.

Brug 676 Karel van het Revebrug: Karel van het Reve (1921-1999) was hoogleraar in de Russische letterkunde en literator. Hij wordt in het algemeen beschouwd als een van de belangrijkste non-fictieschrijvers van Nederland.

Brug 699 Michel Fouca u ltbrug: Michel Foucault (1926 – 1984) is bekend vanwege zijn politieke filosofie, waarin hij begrippen introduceerde als disciplinemaatschappij en biopolitiek. Met zijn filosofie heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de emancipatie van onderdrukte groepen zoals psychiatrische patiënten en homoseksuelen.

Bijlage

Situatietekening