Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 197471Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen van Norbert Eliasbrug in Zuid

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 7 november 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

   

   

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten 1 september 2017

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Zuid van 15 oktober 2017

De volgende openbare ruimte vast te stellen:

Norbert Eliasbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.van der Burg (loco)burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op vaststellen Norbert Eliasbrug in Zuid

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande naam is ingediend voor een brug in stadsdeel Zuid.

Brug 453 Norbert Eliasbrug : Norbert Elias was een Wereldberoemde Duits-Engelse socioloog Norbert Elias (1897-1990) Hij wandelde graag in het Vondelpark zolang hij goed ter been was. Vanaf 1969 was hij vaker voor langere perioden in de stad, bijv. voor het geven van gastcolleges aan de universiteit. Na zijn verbanning in 1933 uit Duitsland, waar voor joodse geleerden geen plaats meer was aan de universiteit, kreeg hij in Parijs en Londen ondersteuning van een Amsterdams Fonds voor Vluchtelingen. Hij was de grote inspirator van de zgn. Amsterdamse school in de sociologie, die mede dankzij de inzet van prof. Johan Goudsblom vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw tot aanzienlijke bloei kwam.

Bijlage

Situatietekening

SITUATIETEKENING VASTSTELLEN NORBERT ELIASBRUG