Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen van Simon Carmiggeltbrug en andere in Centrum

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 7 november 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 1 september 2017

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum van 16 oktober 2017

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

 • Simon Carmiggeltbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Harry Banninkbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Willem Frederik Hermansbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Annie M.G. Schmidtbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.van der Burg (loco)burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op vaststellen Simon Carmiggeltbrug en andere in Centrum

Langs de Oosterdokskade is vlak boven het water een wandel promenade aangelegd die over een viertal bruggen vanaf de kade bereikbaar is. Voor deze 4 bruggen moeten namen worden vastgesteld. Het voorstel is om Simon Carmiggelt (schrijver) , Harry Bannink(componist), Willem Frederik Hermans (schrijver) en Annie M.G. Schmidt (schrijfster) met een brug te vernoemen.

Bijlage

Situatietekening

Naar boven