Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 196909Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Intrekken Maria Woestenburgbrug en vaststellen Maria Woestenhovenbrug in Nieuw-West

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 7 november 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

De navolgende openbare ruimte in te trekken:

Maria Woestenburgbrug (BAG-type kunstwerk)

De navolgende openbare ruimte vast te stellen:

Maria Woesthovenbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.van der Burg (loco)burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op intrekken Maria Woestenburgburbrug en vaststellen Maria Woesthovenbrug in Nieuw-West

Bij besluit van B&W van 29 maart 2016 is brug 620 als de Maria Woestenbrugbrug vastgesteld. Gebleken is dat een onjuiste naam is vastgesteld en de vernoeming Maria Woesthoven betreft. Met dit voorstel wordt de Maria Woestenburgbrug ingetrokken en de Maria Woesthovenbrug vastgesteld.

Bijlage

Situatietekening