Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen van Henk van Laarbrug en andere in Oost

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 7 november 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

De volgende openbare ruimten vast te stellen:

 • Henk van Laarbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Elgar Vosbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.van der Burg (loco)burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris

Toelichting op Henk van Laarbrug en andere in Oost

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande namen zijn is ingediend voor de bruggen in stadsdeel Oost. Brug 2174 Henk van Laarbrug: Henk van Laar (1898-1957) werd geboren in de Dapperstraat en was jarenlang onderwijzer in ‘zijn’ Czaar Peterbuurt. Hij was de drijvende kracht achter de oprichting van het maandblad Ons Amsterdam, waarvan hij de eerste secretaris was. Als lid van de groep-Vorrink was hij actief in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Landelijke bekendheid kreeg hij door het educatieve VARA-radioprogramma ‘Vragen staat vrij’ en door de oprichting van het kinderkoor De Roodborstjes.

Brug 2294 Elgar Vosbrug: Elgar Vos (1948 - 2011) is de drijvende kracht geweest achter de omvorming van het groene gebied tussen de Middenweg, Hugo de Vrieslaan, Nobelweg en de Kamerlingh Onnesweg tot het Park Frankendael.

Bijlage

Situatietekening

SITUATIETEKE N ING VASTSTELLEN HEN K VAN LAARBRUG EN ANDERE IN OOST

Naar boven