Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 196903

Gepubliceerd op 9 november 2017 09:00
Inhoudsopgave

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen van Boy Ecurybrug in Nieuw-West

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 7 november 2017 hebben besloten:

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten 1 september 2017

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West van 10 oktober 2017

De volgende openbare ruimte vast te stellen:

Boy Ecurybrug(BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E. van der Burg (loco)burgemeester A.H.P. Van Gils, gemeentesecretaris

 

Toelichting op vaststellen Boy Ecurybrug in Nieuw-West

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande naam is ingediend voor een brug in stadsdeel Nieuw-West.

Boy Ecury brug Segundo Jorge Adelberto Ecury, roepnaam Boy is geboren

Op Aruba op 23 april 1922. Na de Middelbare school vertrok hij naar Nederland voor

een opleiding aan de Hogere Handelsschool (1937) Toen de tweede wereldoorlog uitbrak heeft hij zich direct aangemeld bij het verzet in de regio Den Haag. Op 5 november 1944 werd hij in Rotterdam, met wapens op zak, gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Een dag later is hij gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. De verzetsheldenbuurt is een multiculturele wijk waar ook mensen ”uit de West” wonen. Veel buitenlandse verzetsstrijders worden geëerd met een naamgeving. Boy Ecury heeft als Nederlands staatsburger afkomstig uit Aruba zijn leven gegeven voor onze vrijheid. Hij verdient het om in deze wijk met een naamsvermelding van een brug herdacht en geëerd te worden.

Bijlage

Situatietekening

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl